Categories
Events PTA School School District Seth Boyden News

Week of Respect

This upcoming week, October 1st-October 5th is the New Jersey State Week of Respect. / Semèn kap vini an, komanse 1 Oktòt pou rive 5 Oktòb, se semèn respè pou State New Jersey a.

October 1st-October 5th is the New Jersey State Week of Respect. We will have a series of activities and spirit days to celebrate. Here is what we have planned.


Semèn kap vini an, komanse 1 Oktòt pou rive 5 Oktòb, se semèn respè pou State New Jersey a. Nan okazyon sa a , nou pral gen yon seri aktivite ak jou plezi pou nou selebre. Nan jou sa yo, Nou planifye.